Things That Can Be Ignored Must Be Ignored

The mobile screensaver of Lei Jun (Xiaomi’s boss) was revealed, “Things that can be ignored must be ignored.”
//
雷军手机屏保 曝光: 能不管的事情一定不管。
//
Léijūn shǒujī píngbǎo pùguāng: Néng bùguǎn de shìqíng yīdìng bùguǎn.
Lôi Quân (ông chủ Xiaomi) bị lộ màn hình chờ điện thoại: “Chuyện gì có thể bỏ qua được thì phải bỏ qua.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *