Spring, Summer, Autumn, Winter

秋の红叶も冬の雪も あなたと见たい あなたといたい
//
秋天的红叶冬天的雪 都要和你去 都要和你在一起
Qiūtiān de hóngyè dōngtiān de xuě dōu yào hé nǐ qù dōu yào hé nǐ zài yīqǐ
//
I wanna see both autumn leaves and winter snow with you.

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.