JANUARY 22, 2020

Chỉ có Tết họ mới có thể làm cho bản thân đẹp nhất. Đẹp cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn. … More

JANUARY 21, 2020 – 2

Nhân sinh nhân sơn nhân hải nhân lai nhân vãng Tự kỷ tự tôn tự ái tự do tự tại … More

JANUARY 21, 2020 – 1

Tết này chẳng sửa soạn gì ngoài một tâm hồn đẹp. // 这个春节我只准备一个美丽的灵魂。 Zhège chūnjié wǒ zhǐ zhǔnbèi yīgè měilì … More

JANUARY 20, 2020

Hồng hồng hỏa hỏa quá đại niên, hoan hoan hỉ hỉ nghênh tân xuân. // 红红火火过大年,欢欢喜喜迎新春。 Hóng hóng huǒ huǒ … More

JANUARY 19, 2020

Cách sống tốt nhất: ban ngày cười cười nói nói, ban đêm ngủ ngon một giấc. // 最好的活法:白天说说笑笑,晚上睡个好觉。 Zuì hǎo … More

JANUARY 18, 2020

Người thì nói Tết mất đi ý nghĩa vì vật chất phong phú, vì thân tình đạm bạc; người thì … More

JANUARY 17, 2020

Trước kia ăn Tết, thiếu chính là đồ Tết, không thiếu là phong vị. Hiện tại ăn Tết, có là … More

JANUARY 16, 2020

Với ta hoa vẫn thua phiêu bạt, Hoa chỉ bộn bề một độ xuân. // 我比杨花更飘荡, 杨花只是一春忙。 Wǒ bǐ yáng … More

JANUARY 15, 2020 – 2

Phương thức duy trì hạnh phúc: giảm thiểu xã giao không có ý nghĩa. // 保持快乐的方式:减少无意义的社交。 Bǎochí kuàilè de fāngshì: … More