|

Era Of Handcrafting

🌸
I love the era of handcrafting, where people travel far and wide just to meet each other. Waiting patiently for the arrival of the geese, sitting in the courtyard on a quiet spring night, listening to the raindrops falling on the banana leaves, building a pavilion just to admire the blooming apricot blossoms.
//
我喜欢用手工慢慢做东西的时代,有人远赴千山万水只为相见一面,鸿雁 往来耐心等待,春夜无事庭院中闲坐,聆听雨水跌在芭蕉叶上,盖一座亭阁只为观 望盛开的杏花。
Wǒ xǐhuān yòng shǒugōng màn man zuò dōngxī de shídài, yǒurén yuǎn fù qiān shān wàn shuǐ zhǐ wèi xiāng jiàn yīmiàn, hóngyàn wǎnglái nàixīn děngdài, chūn yè wú shì tíngyuàn zhōng xián zuò, língtīng yǔshuǐ diē zài bājiāo yè shàng, gài yīzuò tíng gé zhǐ wéi guānwàng shèngkāi de xìng huā.
//
Ngã hỉ hoan dụng thủ công mạn mạn tố đông tây đích thì đại, hữu nhân viễn phó thiên sơn vạn thủy chích vi tương kiến nhất diện, hồng nhạn vãng lai nại tâm đẳng đãi, xuân dạ vô sự đình viện trung nhàn tọa, linh thính vũ thủy điệt tại ba tiêu diệp thượng, cái nhất tọa đình các chích vi quan vọng thịnh khai đích hạnh hoa.
//
Tôi thích thời đại tự tay mình chầm chậm làm mọi thứ, có người lặn lội ngàn núi muôn sông chỉ vì gặp mặt một lần, hồng nhạn đi về nhẫn nại chờ đợi, đêm xuân rỗi việc ngồi nhàn giữa sân, lắng nghe giọt mưa rớt trên lá chuối, xây cả ngôi đình gác chỉ vì ngóng nhìn hoa hạnh nở rộ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *