You are currently viewing Tình Yêu Của Bạn Trở Nên Quý Giá Bởi Vì Bạn Kén Chọn (Weibo)

Tình Yêu Của Bạn Trở Nên Quý Giá Bởi Vì Bạn Kén Chọn (Weibo)

Tôi thực sự ghen tị với những người đã được yêu rất nhiều, vì họ đã nhìn thấu yêu thực sự là như thế nào, cho nên những thích thú rẻ tiền đó không thể lọt được vào mắt họ.

Họ sẽ không bị rung động bởi vài ba lời nói quan tâm săn sóc của người khác và họ sẽ không cảm thấy mềm lòng vì một vài món quà từ người khác. Họ có xu hướng tự tin hơn trong việc từ chối và ngăn chặn tổn thất đúng lúc, và biết cách yêu thương người khác.

Trả lời