You are currently viewing Làm Thế Nào Đối Mặt Với Cuộc Sống (Weibo)

Làm Thế Nào Đối Mặt Với Cuộc Sống (Weibo)

Tôi hỏi bản thân: Làm thế nào đối mặt với cuộc sống?
Tất cả đáp án cuối cùng nằm ngay trong căn nhà của tôi.
Nóc nhà nói: Phải có mục tiêu cao.
Quạt điện nói: Phải giữ vững tỉnh táo.
Đồng hồ nói: Phải quý trọng thời gian.
Quyển lịch nói: Phải biến chuyển từng ngày.
Ví tiền nói: Phải liệu cơm gắp mắm.
Tấm gương nói: Phải tự xem lại mình.
Đèn bàn nói: Phải chiếu sáng người khác.
Cột nhà nói: Phải gánh nổi tránh nhiệm.
Cửa sổ nói: Phải mở rộng tầm nhìn.
Sàn nhà nói: Phải đứng trên mặt đất.
Cầu thang nói: Phải chú ý bước chân.
Mà câu nói cổ vũ lòng người nhất chính là:
Bồn cầu nói: Nên buông bỏ thì phải buông bỏ.

Trả lời