You are currently viewing Đã Thăm Gấu Trúc Lần 2

Đã Thăm Gấu Trúc Lần 2

Ngày này 10 năm trước mình đi xem gấu trúc ở Thành Đô. Chỗ này không hẳn là nơi đặc biệt gì cho lắm, nhưng lại là chỗ duy nhất mình trở lại ở hành trình Tứ Xuyên lần thứ 2.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, để lại dấu vết trên dung nhan, đồng thời làm mờ đi nhiều thứ, nhưng tình yêu với gấu trúc của mình vẫn không thay đổi.

Trả lời