Một Mảnh Tơ Con Tạo Khéo Trêu

Một mảnh tơ con tạo khéo trêu,
Đương đầm ấm lại chen vào cay nghiệt.
Mặn không mặn mà nhạt thời không nhạt,
Gần không gần mà xa cũng không xa,
Có chăng ta biết sự ta.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Continue ReadingMột Mảnh Tơ Con Tạo Khéo Trêu

Của Thích Tình Sẵn Sàng Nơi Thôn Dã

Của thích tình sẵn sàng nơi thôn dã,
Đủ tiêu dùng xuân, hạ, thu, đông.
Thảnh thơi gió mát trăng trong,
Bức tranh sơn thuỷ một vùng cỏ hoa.
Thú này ai dễ hơn ta.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Continue ReadingCủa Thích Tình Sẵn Sàng Nơi Thôn Dã

Kiếp Phù Sinh Thấm Thoát Bỗng Nên Già

Kiếp phù sinh thấm thoát bỗng nên già,
Thời tuyết nguyệt phong hoa cho phỉ chí.
Hỏi những khách tang bồng hồ thỉ,
Chốn lâm tuyền thành thị mấy tri âm.
Trăm năm luống những cười thầm.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Continue ReadingKiếp Phù Sinh Thấm Thoát Bỗng Nên Già

30 Tháng 8, 2019

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em mang cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Chia nỗi buồn
Trong màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ…

P.s.: Ảnh chụp tại Trường Bình Câu, núi Tứ Cô Nương, châu tự trị A Bá, Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2019.

Continue Reading30 Tháng 8, 2019