15 Tháng 8, 2018

Ai cũng có con đường, bỗng một ngày, thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động; và có con đường, đi đâu về, phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên.
Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, dù muốn hay không, có thể họ sẽ quên mình, và mình cũng sẽ quên họ; nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai.

P.s.: Ảnh chụp tại Eo Gió, Bình Định, Việt Nam năm 2018.

Continue Reading15 Tháng 8, 2018

31 Tháng 5, 2018

Cuộc đời mà chúng ta trải qua cũng giống như việc tham gia giao thông. Cho dù bạn chạy đúng tuyến, dừng đúng đèn, thì xung quanh vẫn có khối người không tuân thủ giao thông mà đâm sầm vào bạn. Hết cái tháng 5 mệt mỏi rồi, chờ tháng 6 nghỉ hè xem World Cup à.

P.s.: Ảnh chụp tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam năm 2008.

Continue Reading31 Tháng 5, 2018

10 Tháng 5, 2018

Cố giữ lòng thành hiến dâng đời
Mà trăm năm vụt qua nhanh lắm
Có hẹn hò có vui tràn bờ
Quay đi ngoảnh lại đã tan

Rồi ra sao lúc lìa chiêm bao
Ai gọi một câu không đáp lại
Khi người quen cũng như người lạ
Quay về không hơn đi xa

Cố giữ tình dài đến khi nào
Nhắm mắt lìa đời mới thôi
Tuy không cần nhau đi nữa
Thì xin giữ tim ngọt ngào.

P.s.: Ảnh chụp tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam năm 2015.

Continue Reading10 Tháng 5, 2018