SEPTEMBER 20, 2021

Bạn đến, tôi liền nhận bạn là khách thường trú. Bạn đi, tôi liền coi bạn là người hỏi đường.
//
你来,我就认你是常驻客。你走,我就当你是问路人。
Nǐ lái, wǒ jiù rèn nǐ shì cháng zhù kè. Nǐ zǒu, wǒ jiù dāng nǐ shì wèn lùrén.
//
If you come, I will recognize you as a permanent visitor. If you go, I will treat you as a passerby asking for directions.

Continue ReadingSEPTEMBER 20, 2021

5 Tháng 7, 2021

Ngày bé thì trốn bạn trốn bè, tìm nhau sau gốc cây, bụi cỏ. Lớn lên, đi tìm công việc tìm tương lai, trốn nỗi buồn trốn những điều không ổn. Duy nhất chỉ có thời gian là tìm không được, trốn không xong. Rồi sau này không biết còn phải trốn gì không, nhưng lối về những ngày cũ chắc chắn là thứ ai cũng muốn tìm về.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Continue Reading5 Tháng 7, 2021

28 Tháng 4, 2021

Nghĩ lại vẫn thích mùa hạ nhất. Hoa thắm mau tàn, lá vàng nhanh rụng, chỉ cành xanh mới có thể dài lâu.
Đời người vui chơi được mấy
Trên đường bao cuộc chia ly
//
人间欢乐少,
陌上别离多。

P.s.: Ảnh chụp tại Mã Nhĩ Khang, châu tự trị A Bá, Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2019.

Continue Reading28 Tháng 4, 2021