You are currently viewing 8 Tháng 7, 2021

8 Tháng 7, 2021

Nguyện cho bạn trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn.
Nguyện cho bạn thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn.

Trả lời