You are currently viewing 31 Tháng 5, 2018

31 Tháng 5, 2018

Cuộc đời mà chúng ta trải qua cũng giống như việc tham gia giao thông. Cho dù bạn chạy đúng tuyến, dừng đúng đèn, thì xung quanh vẫn có khối người không tuân thủ giao thông mà đâm sầm vào bạn. Hết cái tháng 5 mệt mỏi rồi, chờ tháng 6 nghỉ hè xem World Cup à.

P.s.: Ảnh chụp tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam năm 2008.

Trả lời