You are currently viewing 30 Tháng 8, 2019

30 Tháng 8, 2019

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em mang cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Chia nỗi buồn
Trong màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ…

P.s.: Ảnh chụp tại Trường Bình Câu, núi Tứ Cô Nương, châu tự trị A Bá, Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2019.

Trả lời