You are currently viewing 29 Tháng 7, 2021

29 Tháng 7, 2021

May còn có cây, đời còn có phút giây dịu lại, nỗi nhớ còn có đôi cánh chấp chới bay…

P.s.: Ảnh chụp tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam năm 2008.

Trả lời