You are currently viewing 29 Tháng 6, 2018

29 Tháng 6, 2018

Cuộc đời vẫn luôn đáng sợ nhất, cô đơn nhất không phải khi leo dốc, mà là ở lưng chừng, bạn ngoảnh lại chỉ thấy hun hút gió. Năm 2018 sắp hết một nửa mà mình vẫn còn chưa có kế hoạch gì cho nửa sau.

P.s.: Ảnh chụp tại Sydney, New South Wales, Úc năm 2018.

Trả lời