You are currently viewing 29 Tháng 4, 2018

29 Tháng 4, 2018

Em thương mến
Không có gì để vội
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hóa mong manh.
(Nguyễn Thiên Ngân)

P.s.: Ảnh chụp tại Adelaide, Nam Úc, Úc năm 2018.

Trả lời