You are currently viewing 27 Tháng 7, 2021

27 Tháng 7, 2021

Lâu lắm tôi đã không đi, mất cảm giác. Bởi đi không phải là nhu cầu tối thiểu, như ăn, ngủ. Hôm nay đi không được, thì mai, thì mốt…

P.s.: Ảnh chụp tại Tà Năng, Lâm Đồng, Việt Nam năm 2018.

Trả lời