You are currently viewing 22 Tháng 4, 2018

22 Tháng 4, 2018

Ước rằng cả cuộc đời chỉ dừng lại ở một nơi, nhìn mặt trời mọc và lặn, nhìn xuân hạ thu đông, nhìn người ngồi cạnh mình không bao giờ xa cách.

P.s.: Ảnh chụp tại Adelaide, Nam Úc, Úc năm 2018.

Trả lời