You are currently viewing 21 Tháng 3, 2018

21 Tháng 3, 2018

Happy International Day Of Forests! Hồi trước có đi rừng rồi mà không thích lắm. Ai rủ đi chơi không xuống biển, không lên rừng, chỉ leo núi. Mà từ khi phát hiện mình ngũ hành khuyết mộc tự dưng thích màu xanh lá cây hơn xíu. I miss bushwalking.

Trả lời