16 Tháng 5, 2021

16 Tháng 5, 2021

Kỷ niệm 2 năm đi Phượng Hoàng Cổ Trấn hôm nay ăn bò ướt Tứ Xuyên made in Hunan :D.
我真的不知道这个手撕肉干是从四川还是湖南来的。

Trả lời