You are currently viewing 1 Tháng 9, 2018

1 Tháng 9, 2018

Tàn khuyết cũng là một dạng mỹ lệ, rất nhiều người để đợi được một chiếc lá rụng mùa thu mà phải chịu đựng bao ngày hè xanh ngắt.

P.s.: Ảnh chụp tại Cumberland State Forest, New South Wales, Úc năm 2018.

Trả lời