Từ Lúc Đặt Chân Vào Cuộc Đời

Từ lúc đặt chân vào cuộc đời, đến khi sức sống kia dần lụi
Mấy ai hiểu hết được chính mình, một cách giản đơn và trần trụi
Nên đừng nhìn nhau bằng mắt trần, phán xét bằng miệng lưỡi quỷ ma
Ngồi lại gần nhau nói lời thật, chứ đừng nhìn mây gió rồi nghĩ xa.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *