[Vietsub + Pinyin] An Cát – Hành Khúc Ăn Hàng Đông Bắc


Nhân ngày sanh thần mình làm một chiếc vietsub bài hát tiếng Trung đầu tiên :D. Bài hát có các vế đầu tiên là trích từ các bài thơ cổ, vế sau là món ăn vùng Đông Bắc Trung Quốc. Xem thêm trích dẫn Hán Việt tên các bài thơ bên dưới:

Bàng bạch:
Cổ nhân vân
Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại, nhất oa đôn bất hạ;
Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng, bằng chi đại, nhu yếu lưỡng cá thiêu khảo giá, nhất cá bí chế, nhất cá vi lạt.
Trang Tử (Tiêu dao du)

Xướng ca:
Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng, bán dạ tưởng hát ngật đáp thang.
Tô Thức (Giang thành tử – Đi săn ở Mật châu)
Nhất thụ lê hoa áp hải đường, toan thái bạch nhục thỗn huyết tràng.
Tô Thức (Nhất thụ lê hoa)
Bất tư lường, tự nan vương, khẳng thượng nhất căn đại cốt bổng.
Tô Thức (Giang thành tử – Đêm ngày 20 tháng giêng năm Ất Mão ghi lại giấc mộng)
Chẩm đắc mai hoa phác tị hương, đông bắc chính tông lưu phì tràng.
Hoàng Nghiệt thiền sư (Thượng đường khai kỳ tụng)
Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ tưởng cật lưu nhục đoạn.
Kinh Kha (Dịch thuỷ ca)
An đắc quảng hạ thiên vạn gian, nhất khởi lai tố khảo lãnh diện.
Đỗ Phủ (Bài ca nhà tranh bị gió thu phá)
Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, tùng nhân ngọc mễ địa tam tiên.
Đường Dần (Đào hoa am ca)
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, đông bắc lan can hữu điểm điềm.
Vế 1: Trương Kế (Nửa đêm đậu bến Phong Kiều)
Vế 2: Thực ra đây chỉ là trò đùa của người dân vùng đông bắc, làm sao lan can sắt có thể ngọt được. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì mỗi mùa đông ở đông bắc có rất nhiều đứa trẻ thích dùng lưỡi để nếm lan can ngoài trời nên mới có câu nói như vậy.
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, tựu tưởng mỗi thiên cật thiêu khảo.
Lý Hạ (Cảm tác việc tượng tiên nhân bằng đồng dời Hán)
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao, băng đường hồ lô niêm đậu bao.
Hạ Tri Chương (Vịnh liễu)
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai, bất như nhất khởi yêm toan thái.
Diệp Thiệu Ông (Thăm vườn không gặp)
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, lưỡng nhân chỉnh cá sát trư thái.
Diệp Thiệu Ông (Thăm vườn không gặp)
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, tiền thiên một cật oa bao nhục.
Lý Bạch (Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng)
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, tạc thiên một cật oa bao nhục.
Lý Dục (Ngu mỹ nhân kỳ 1)
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, kim thiên một cật oa bao nhục.
Vương Duy (Khúc hát Vị Thành – Tiễn Nguyên nhị đi sứ An Tây)
Lộ kiến bất bình nhất thanh hống, các chủng tưởng cật oa bao nhục.
Hảo hán ca (Lưu Hoan hát)

La Phù sơn hạ tứ thì xuân, chỉnh oa đông bắc đại loạn đôn.
Tô Thức (Ăn vải chín)
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, đông thiên dã cật đại băng côn.
Lục Du (Chơi thôn Sơn Tây)
Lạc Dương thân hữu như tương vấn, tựu thuyết điểm liễu cần thái phấn.
Vương Xương Linh (Lầu Phù Dung tiễn Tân Tiệm kỳ 1)
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, đống lê hồng thự gia trăn nhân.
Bạch Cư Dị (Tỳ bà hành)
Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, bài cốt tối hảo đôn đậu giác.
Dương Vạn Lý (Ao nhỏ)
Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện cật toan thái giáo.
Bạch Cư Dị (Tỳ bà hành)
Đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều, lai oản trư nhục đôn phấn điều.
Đỗ Mục (Xích Bích hoài cổ)
Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, hữu chủng cô nương khiếu cô điểu.
Lý Dục (Ngu mỹ nhân kỳ 1)
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú, tưởng cật tiểu kê đôn ma cô.
Lý Bạch (Tới Giang Lăng – Sáng rời thành Bạch Đế)
Bất thức Lư Sơn chân diện mục, cánh thị ngư đầu đôn đậu hủ.
Tô Thức (Đề trên tường chùa Tây Lâm)
Nhân sinh tại thế bất xứng ý, lai phân tô nhuyễn tạc lý tích.
Lý Bạch (Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lang)
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, kê giá tuyết hoa phối lạp bì.
Lý Thương Ẩn (Đêm mưa gửi người phương bắc)

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, tiền thiên một cật oa bao nhục.
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, tạc thiên một cật oa bao nhục.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, kim thiên một cật oa bao nhục.
Lộ kiến bất bình nhất thanh hống, các chủng tưởng cật oa bao nhục.

Edit ngày 23/10: Mình thêm Pinyin và sửa 1 số lỗi trong Vietsub.

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 3: Chengdu To Songpan

I woke up early at around 4AM to be present at the nearest metro early. Turned out I was a lil bit early because I was there at 5:50AM just to find out that the metro would only be open at 6:06.

Took more than half an hour to reach the Chadianzi Bus Station at 6:45. My destination of Songpan didn’t appear in the ticket machines, then I had to ask for help from the help desk.

7 hours on the bus without any traffic delay, I was at Songpan around 3PM. Earlier than I thought. As we descended from the bus, a lot of drivers asked to take us to a nearby hostel, or to Huanglong or Mounigou. But I decided that I should spend the rest of the afternoon strolling the Songzhou Ancient City nearby first.

As I booked the Youranju Hostel while on the bus, the hostel owner thought I was Thai. (Maybe it was because I used a Thai sim card for roaming here). I arranged with her for the 4 of us to visit Mounigou tomorrow in a rented car with other 2 British travelers living in the same hostel. This place had a nice garden with blossom flowers, flag decoration, and some maps on the wall. Especially, some tables and chairs outside were really inviting people to sit down and enjoy the atmosphere.

As we were all hungry, we decided to have a late lunch with the hostel restaurant beside.

When we headed for the ancient wall, the main gate was closed for renovation(?!) so we took a longer way around the wall. Some of the wall look rusty and a bit scary. Along the way, there was even a close gate which made us turned around. Too much walking until we went inside and saw some touristy shopping streets near the Songpan Bridge. It must be the busiest place of this town. But there weren’t many travelers around here. (In fact, from the hostel, I saw more people leaving than coming).

Inside the ancient city was a big playground. Here I saw the largest crowd of people square dancing at the same time in my life. 3 of my companions joined them in some parts. Next to it was some kids playing basketballs and other sport activities. Maybe you could learn why middle-aged and old women liked plaza dancing so much in my video below:

On the way back, I saw sunset around 8PM. When it got dark, it got colder, too. My body was too tired that I took a Tibetan massage at a place next to the hostel with a price of 78 yuans for 1 hour, much cheaper than I thought. To my surprise, the girl didn’t apply any oil in my skin. There was no hot stone, either. In fact, she didn’t even ask me to take my clothes off. She massaged kind of every millimeter of my skin and comforted me to relax when she knew I was hurt. I hoped I’d feel better tomorrow.

15 degrees celsius outside and in order to sleep, I had to put on my hat with ear flaps, 2 layers of shirts, 2 layers of blankets and even had to turn on the electric mattress.

Review Sim Châu Á

Vì nhu cầu đi TQ xài được FB, Google nên mình đã mua 1 chiếc SIM trên Shopee giá 320k, dung lượng full speed 4GB sử dụng được 8 ngày, hết tốc độ cao sẽ chạy tốc độ thấp.

– Ưu điểm của SIM2Fly AIS có International Roaming của Thái Lan mà mình mua:
1. Dùng được 18 nước châu Á và Úc, k chỉ TQ nhé.
2. Vào được FB, Google k cần phải cài VPN. Mấy cái VPN mình test ở TQ đều k xài được, và theo mình biết sử dụng VPN là vi phạm pháp luật TQ.
3. Nếu k dùng hết dung lượng về VN xài tiếp được.
4. Đăng nhập vào website còn được tặng thêm 1GB nội địa sử dụng trong 3 ngày, cái này hợp với các bạn đi Thái.
5. Có thể phát hotspot cho điện thoại khác dùng được.
6. Cú pháp check dung lượng còn lại: *111*6#

– Nhược điểm:
Không dùng được với cục phát wifi.

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde

What I feared the most was the weather as forecast. It rained in the morning again today, and my exploration of Fenghuang Old Town was disrupted somehow. Because I wore the Thai flip flop, I walked slowly and slipped when I got off a boat. I borrowed an umbrella because my jacket wasn’t completely waterproof.

The stoned bridge, the most famous part of the town, was wet so I only stepped on several stones and didn’t get to the middle. However, the boat trip was quite good.

I tried a boba milk tea and thought it was as good as the Vietnamese one.

After lunch, we departed Fenghuang for Changde. After checking in, all of us (except 1) walked to the supermarket called Lian Hua. It was quite big. I bought some gifts for my family and friends. What I loved about China’s summer is the peach season. I’d buy some on the last day to bring back to Vietnam.

Phu Yen – Binh Dinh, Day 2: Nhan Mountain And Dien Cape

The train reached Tuy Hoa Station at 9:10am, just in time the flight from Hanoi landed in Tuy Hoa Airport. The bus came to pick me up and I made friends with 3 new girls: 2 were my friend’s colleagues and 1 was kinda the tour leader.

We came to the Nhan Mountain first. The Cham tower looked just like other Cham towers I have seen in Nha Trang, but the overview of Phu Yen land and sky from the mountain was majestic.

Then the tour bus took us to a pagoda before we had an early lunch at 10:40am. Delicious one. Then we had a long rest after checking in Saigon – Phu Yen hotel.

Around 3pm we departed for the Dai Lanh aka Dien Cape. I climbed up to the lighthouse with so many steps and found out I was still scared of heights after all. From there I went down to see the beautiful beach.

The tuna sushi at dinner was so delicious. Just two meals and I realized that Vietnamese food was so good. Thai, Singaporean, and Australian can’t hold a candle to Vietnamese cuisine.

The tour guide was very helpful. He went with us to try the tuna big eye dish, a specialty of Phu Yen. He also called it “ocean headlight”.

Sapa – Tam Coc, Day 4: O Quy Ho Mountain Pass (Lao Cai)

It was raining in the morning which prevented us from going outside early as we expected. However, we were lucky that the rain stopped around 9 AM. We headed out to rent 2 motorbikes at a nearby hotel, then straight to the Ô Quý Hồ peak.

We passed “Thác Bạc” (Silver Waterfall) but then we didn’t stop long because all the beauty could be seen from outside. I heard that “Thác Tình Yêu”(Love Waterfall) was more beautiful, but someone didn’t stop on the way to the peak. So we reached the peak at around 10 AM. We took so many photos here because my lil bro always wanted to reach the top of the highest place of Vietnam where a bike is accessible, of course.

We went back to “Thác Bạc” for a salmon lunch. The price was quite okay, and we had a square meal with 3 dishes (salad, roast an hotpot) of 1.5 kgs of salmon.

Following a local or tourist advice, we went back to “Thác Tình Yêu” (Love Waterfall) for sightseeing. Someone opted out as he was too full to walk. The 3 of us (my siblings and I) could only walk to “Suối Vàng” (Golden Stream) because we were afraid of a possible rain.

We went back to Quoc Thai Inn, checked out then walked back to Auberge Dang Trung Hotel for dinner. We caught the coach there to the Lao Cai train station.

We did nothing while on board the train tonight. We silently went to sleep early.

Sapa – Tam Coc, Day 3: Cat Cat Village (Sapa)

We had breakfast and checked out of the hotel. The trek to Cát Cát Village started at 9:30 AM. The village was quite far from the center of Sapa as we leisurely walked for about 45 minutes to reach the place where the guide had to buy tickets. Around 11 AM, we reached the waterfall after passing through many ethnic display and sale points. I loved the place though it was fully exploited for the benefits of tourists. I was standing very close to the famous rice terraces of the Northwest.

It was blacked out in the morning, and when we were back, there was no electricity. I asked the hotel owner and he said it would be back around 4 PM. What a town!

At noon, we had lunch and then left Auberge Dang Trung Hotel for Quoc Thai Inn. I called it motel because it seemed you could bring your bike or even a car. But I wasn’t so sure. We took a rest.

In the late afternoon, we went out to visit the Sapa market and shopped a bit. Then we went to the Hàm Rồng Mountain area for a barbecue dinner. As there was another black out when we finished the meal, we went to a cafe called T-Bone Steak House which has a balcony overlooking the Cầu Mây Street. A very relaxing time for us all!

Then we went back to sleep early as we expected to wake up early for the Ô Quý Hồ Mountain Pass the next morning.