Suitable For A Sound Sleep

🛌
Spring drowsiness, summer fatigue, autumn sleepiness, winter hibernation,
Every season is suitable for a sound sleep.
//
春困、夏乏、秋瞌、冬眠,
每一个季节,都适合用来酣睡。
Chūnkùn, xià fá, qiū kē, dōngmián,
Měi yīgè jìjié, dōu shìhé yòng lái hānshuì.
//
Xuân khốn, hạ phạp, thu khạp, đông miên,
Mỗi nhất cá quý tiết, đô thích hợp dụng lai hàm thụy.
//
Xuân gian nan, hạ mệt mỏi, thu gật gù, đông mê man,
Mỗi mùa đều thích hợp để ngủ ngon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *