Smile Was A Mask Unknown

As a child, a smile is an innate emotion. Later, a smile was a mask unknown. ​ ​​​​
//
儿时,笑容是与生俱来的情绪。后来,笑容是不为人知的面具。 ​ ​​​​
Er shí, xiàoróng shì yǔ shēng jù lái de qíngxù. Hòulái, xiàoróng shì bù wéi rénzhī de miànjù. ​ ​​​​
//
Nhi thì, tiếu dung thị dữ sinh câu lai đích tình tự. Hậu lai, tiếu dung thị bất vi nhân tri đích diện cụ.
//
Lúc còn nhỏ, nụ cười là một cảm xúc bẩm sinh. Sau này, nụ cười là một chiếc mặt nạ vô danh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *