Show Your Heart Completely

💔
Life tips: Show your heart completely to others, and they will leave you quickly.
//
生活小技巧:把你的内心完全袒露给他人看,那人就会迅速离开你哦。
Shēnghuó xiǎo jìqiǎo: Bǎ nǐ de nèixīn wánquán tǎnlù gěi tārén kàn, nà rén jiù huì xùnsù líkāi nǐ ó.
//
Sinh hoạt tiểu kỹ xảo: Bả nhĩ đích nội tâm hoàn toàn đản lộ cấp tha nhân khán, na nhân tựu hội tấn tốc ly khai nhĩ nga.
//
Lời khuyên cho cuộc sống: Hãy thổ lộ hết trái tim của bạn với người khác, và người đó sẽ rời bỏ bạn nhanh chóng đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *