SEPTEMBER 16, 2020

SEPTEMBER 16, 2020

  • Post category:QUOTES

Đã không có ý nghĩa trong thế giới của người khác,
Tại sao không tỏa sáng trong thế giới của riêng bạn.
//
既然在别人的世界里微不足道,
何不在自己的世界里熠熠生辉。
//
Since you’re insignificant in other people’s world,
Why not shine in your own world.

Leave a Reply