Reunite With Yourself

Lunar New Year is the time to reunite with yourself when you were young.
//
过年是和小时候的自己团圆的日子。
Guònián shì hé xiǎoshíhòu de zìjǐ tuányuán de rìzi.
//
Quá niên thị hòa tiểu thì hậu đích tự kỷ đoàn viên đích nhật tử.
//
Tết Nguyên đán là khoảng thời gian đoàn viên với chính bản thân mình lúc nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *