You are currently viewing OCTOBER 31, 2020

OCTOBER 31, 2020

Bảy điểm là đủ để yêu một người, và ba điểm còn lại để yêu chính mình.
//
爱人七分足矣,剩下三分爱自己。
//
You should love someone with 7 points, the remaining 3 points is for yourself.

Leave a Reply