OCTOBER 24, 2020

“Anh thích em” câu này phù phiếm quá. “Anh yêu em” câu này nặng nề quá. “Anh sẽ mua cho em ly trà sữa” câu này lại vừa vặn.
//
“我喜欢你”这句话太轻浮。”我爱你”这句话太沉重。”我给你买杯奶茶吧”这句话刚刚好。
“Wǒ xǐhuān nǐ” zhè jù huà tài qīngfú.”Wǒ ài nǐ” zhè jù huà tài chénzhòng.”Wǒ gěi nǐ mǎi bēi nǎichá bā” zhè jù huà gānggāng hǎo.
//
“I like you” is too frivolous. “I love you” is too heavy. “I’ll buy you a cup of milk tea” is just right.

Leave a Reply

Your email address will not be published.