OCTOBER 24, 2018

Mưa hoài chán quá đi. Ước gì cuộc đời mình có vài cái filter, chỉ cần click một cái bầu trời xanh thật xanh, click cái nữa mây gờn gợn sắc màu, chẳng còn đọng lại chút u ám nào cả.

P.s.: Picture taken in Ta Nang, Lam Dong, Vietnam in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.