OCTOBER 22, 2015

4 dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ sẽ kéo dài:
– Cả hai đều cảm thấy thoải mái khi không ở bên nhau.
– Cả hai có cùng hệ giá trị và đạo đức.
– Cả hai giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
– Cả hai có thể giao tiếp cởi mở về mọi vấn đề.
(Đúng không chỉ cho quan hệ nam nữ mà cả quan hệ gia đình, bạn bè nhé.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *