OCTOBER 16, 2021

Hy vọng tâm trạng tốt mỗi ngày mở cửa hàng như thường lệ, những phiền muộn đóng cửa mãi mãi.
//
希望好心情每天照常营业,烦心事永久打烊。
Xīwàng hǎo xīnqíng měitiān zhàocháng yíngyè, fánxīn shì yǒngjiǔ dǎyàng.
//
I hope that good mood will be open every day, and trouble will be closed forever.

Leave a Reply

Your email address will not be published.