OCTOBER 15, 2018

Trái tim của mỗi người, nên giống như một hồ nước trong. Gió thổi, chỉ là nổi vài gợn sóng lăn tăn, sau cùng trở về tĩnh lặng. Mưa xuống, chỉ là một chút nước động, rồi cũng thành một màn lặng yên. Mây bay, chỉ là một nét phong cảnh, sau cùng sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Giữ gìn trái tim mình thanh tịnh, không màng trần thế, không màng phong nguyệt, chỉ cần trong tâm có thiện lương, lãnh đạm, vui vẻ, ung dung, dửng dưng trước danh lợi là tốt nhất.

P.s.: Picture taken in Dragon and Tiger Pagodas, Kaohsiung, Taiwan in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.