NOVEMBER 16, 2020

Cứ tưởng mình là hoa khôi của quê hương, hóa ra lại là hoa hòe của xã hội.
//
以为自己是祖国的花朵,结果是社会的韭菜。
Yǐwéi zìjǐ shì zǔguó de huāduǒ, jiéguǒ shì shèhuì de jiǔcài.
//
You thought that you were the flower of the motherland, turns out you’re just the leek of the society.

Leave a Reply

Your email address will not be published.