NOVEMBER 14, 2020

Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, không chụp ảnh không tự biết mình mập.
//
不当家不知柴米贵, 不拍照不知自己肥。
Bùdāng jiā bùzhī cháimǐ guì, bù pāizhào bùzhī zìjǐ féi.
//
You don’t know how expensive rice is if you don’t do housework, and you don’t know how fat you are if you don’t take pictures.

Leave a Reply

Your email address will not be published.