Nothing But A Beautiful Soul

This Tet I prepare nothing but a beautiful soul.
//
这个春节我只准备一个美丽的灵魂。
Zhège chūnjié wǒ zhǐ zhǔnbèi yīgè měilì de línghún.
//
Giá cá xuân tiết ngã chích chuẩn bị nhất cá mỹ lệ đích linh hồn.
//
Tết này chẳng sửa soạn gì ngoài một tâm hồn đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *