Ngồi Không Thường Lãng Đãng

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here]
Ngồi không thường lãng đãng,
Suy nghĩ lòng rưng rưng.
Lưng non mây lớp lớp,
Cửa động gió bừng bừng.
//
独坐常忽忽,
情怀何悠悠。
山腰云缦缦,
谷口风飕飕。
Dú zuò cháng hūhū,
Qínghuái hé yōuyōu.
Shānyāo yún màn màn,
Gǔkǒu fēng sōu sōu.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *