MAY 10, 2022

Khi bạn yêu, cằn nhằn đều là ngọt ngào
Khi bạn không yêu, lời chào đều là quấy rầy
//
相爱的时候 唠叨都是甜蜜
不爱的时候 问候都是打扰 ​​​​
Xiāng’ài de shíhòu láo dāo dōu shì tiánmì
Bù ài de shíhòu wènhòu dōu shì dǎrǎo ​​​
//
When you are in love, nagging is sweet
When you don’t love, greetings are disturbing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *