MARCH 31, 2021

MARCH 31, 2021

  • Post category:QUOTES

Cái gọi là dư thừa tựa như quạt hương bồ mùa đông, áo bông mùa hè, và bạn ân cần sau khi tâm ta đã lạnh.
//
所谓多余 就像冬天的蒲扇 夏天的棉袄 和我心冷后 你的殷勤。
//
The so-called redundancy is like a cattail fan in the winter, a cotton-padded jacket in the summer, and your attention after my heart is cold.

Leave a Reply