MARCH 21, 2021

Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời.
//
爱自己是终身浪漫的开始。
Ài zìjǐ shì zhōngshēn làngmàn de kāishǐ. ​ ​
//
Love yourself is the beginning of a lifelong romance. ​

P.s.: Picture taken in Avatar Hallelujah Mountain, Wulingyuan, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *