Many Partings On The Road

🌍😔💔🛣️
There is little joy in the world,
And many partings on the road.
//
人间欢乐少,
陌上别离多。
Rénjiān huānlè shǎo,
Mò shàng biélí duō.
//
Nhân gian hoan nhạc thiểu,
Mạch thượng biệt ly đa.
//
Đời người vui chơi được mấy,
Trên đường bao cuộc chia ly.

P.s.: Picture taken in Maerkang (Barkam), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *