Like A Marriage In The Old Days

👫
Going to work is like a marriage in the old days when you have to stay together even though you are not happy.
//
上班就像旧时代的婚姻,明明不幸福还要长相厮守。
Shàngbān jiù xiàng jiù shídài de hūnyīn, míngmíng bù xìngfú hái yào zhǎngxiàng sī shǒu.
//
Thượng ban tựu tượng cựu thì đại đích hôn nhân, minh minh bất hạnh phúc hoàn yếu trường tương tư thủ.
//
Đi làm cũng giống như hôn nhân ngày xưa, rõ ràng không hạnh phúc còn phải ở bên nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *