JUNE 10, 2022

Hãy làm những việc khó khăn này, rồi bạn sẽ ngạc nhiên về khả năng tuyệt vời của mình.
//
去做这些难事吧,你会为自己到底有多棒而感到惊讶的。
Qù zuò zhèxiē nánshì ba, nǐ huì wèi zìjǐ dàodǐ yǒu duō bàng ér gǎndào jīngyà de.
//
Do these hard things, and you’ll be amazed at how great you really are.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *