JULY 9, 2018

Bất kể lúc nào, dù là hai mươi, ba mươi, thậm chí năm, sáu mươi tuổi, chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi, có việc muốn làm, vậy thì bạn đừng cố tình soi gương xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát. Tất cả vẫn còn kịp. (Hà Cảnh)

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *