JULY 1, 2021

Due to the Covid-19 pandemic, I hardly found myself as ease, even at my home. I usually reminisced Langmusi, where I last found life worth living.

Mùa xuân nghe tiếng chim hót líu lo, mùa hạ nghe tiếng ve kêu rả rích, mùa thu nghe tiếng côn trùng ríu rít, mùa đông nghe tiếng tuyết rơi lộp bộp, ban ngày nghe tiếng hạ cờ lách cách, dưới trăng nghe tiếng tiêu thổi du dương, trong núi nghe tùng thông reo rào rạt, bên bờ nước nghe tiếng đập bì bõm, mới không uổng phí kiếp này.
//
春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声,白昼听棋声,月下听箫声,山中听松声,水际听欸乃声,方不虚此生耳。
//
Listening to the sounds of birds in spring, of cicadas in summer, of insects in autumn, of snow in winter, of chess in daytime, of flute under the moon, of pine in the mountains, of water slapping on the boat are what make life worth living.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.