JANUARY 21, 2021

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian đoàn viên với chính bản thân mình lúc nhỏ.
//
过年是和小时候的自己团圆的日子。
//
Lunar New Year is the time to reunite with yourself when you were young.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *