JANUARY 20, 2021

Nhắc nhở một chút, còn không đến một tháng nữa là Tết, từ giờ trở đi ăn nhiều hơn, lẩu thịt nướng trà sữa gà rán, đến Tết ắt sẽ rất béo. Họ hàng nhìn thấy cũng sẽ chỉ hỏi bạn vì cái gì béo như thế này, sẽ không hỏi bạn đã kiếm bao nhiêu tiền, có hay không có đối tượng nhé.
//
提醒一下,还有不到一个月就过年了,从现在开始多吃,顿顿火锅烤肉奶茶炸鸡,这样过年的时候就会很胖,亲戚见到就只会问你为什么胖成这样,不会问你赚了多少钱有没有对象啦。 ​​​​
//
Just a reminder, the Lunar New Year will be less than a month away. From now on just eat a lot, hot pot, barbecue, milk tea, fried chicken, so that you will be very fat during the Lunar New Year. When your relatives see you, they will only ask you why you are so fat; they will not ask you how much money you have earned or whether you’re seeing someone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *