JANUARY 15, 2020

Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới
Nơi có tình si, dẫu xa xôi ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung.
//
道之所存,虽千万人吾往矣
情之所钟,虽千万里吾念矣。
Dào zhī suǒcún, suī qiān wàn rén wú wǎng yǐ
Qíng zhī suǒ zhōng, suī qiān wàn lǐ wú niàn yǐ.
//
Despite thousands of people, I will go to a place where there is truth
Despite thousands of miles, I will miss you when there is love.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *