JANUARY 1, 2021

[12 Days Of Christmas, Day 8 – New Year’s Day]
Chúc bạn năm mới 2021 vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, tài lộc dồi dào!
//
祝福你在新的一年万事如意,心想事成,财源滚滚!
Zhùfú nǐ zài xīn de yī nián wànshì rúyì, xīn xiǎng shì chéng, cáiyuán gǔngǔn!
//
I wish you all the best in the new year, all your wishes come true, and your wealth is rolling in!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *